ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

  Народно Читалище "Просвета-1946" с. Долно Озирово
Начало

Народно читалище “Просвета-1946” с. Долно Озирово е основано през м. януари 1946 г.

Читалището разполага с обществена библиотека (4690 тома литература), читалищен салон за провеждане на мероприятия, компютърна, размножителна и озвучителна техника. Към читалище "Просвета-1946" в момента функционират два самодейни колектива:
- група за автентичен фолклор
- група за стари градски песни

Групите са носители на престижни награди от прегледи и фестивали.
Народно читалище „Просвета-1946” с. Долно Озирово е регистрирано под номер 2184 в Министерство на Културата на Република България.


Народно читалище „Просвета-1946”
с. Долно Озирово 3538
обшина Вършец
област Монтана
България

Телефон: 09525 210
Интернет сайт: http://prosveta_1946.artbf.com/
купи тениска
Купи тениска
"За българския танц"

Костадин Варимезов гайда
Костадин Варимезов
гайда

Димитър Манов - хореограф
Димитър Манов
хореограф